Kā mēs ievācam un apstrādājam personas datus?


Mēs ievācam datus, kurus Tu mums sniedz brīvprātīgi, piesakoties dalībai akcijā “Mēnesis sprostā” (www.sprosts.lv), aizpildot anketas vai citos veidos.


Mēs Tavus personas datus varam apstrādāt, pamatojoties uz Tavu brīvu piekrišanu, kā arī mūsu leģitīmo interešu īstenošanai - sabiedriskā labuma organizācijas mērķu sasniegšanai vides un dzīvnieku aizsardzībā. 


Kādu informāciju mēs iegūstam?


Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Tu mums brīvprātīgi sniedz, aizpildot anketu vietnē "Mēnesis sprostā" un citā tiešā saziņā ar mums.


Kad Tu apmeklē "Mēnesis sprostā" lapu, mūsu serveri automātiski ieraksta informāciju, ko Tavs pārlūks nosūta ikvienai apmeklētai mājas lapai, piemēram, laiku, pārlūka informāciju, atsauces mājas lapas adresi un IP adresi.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?


Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai 


Cik ilgi mēs saglabājam personas datus?


Mēs Tavus personas datus glabājam atbilstoši to ievākšanas un glabāšanas mērķim vai līdz brīdim, kad esi lūdzis to dzēst. Personas dati tiek glabāti mārketinga pakalpojumu sniedzēju platformā (Mailigen) un biedrības datubāzēs.


Datu drošība


Mēs, veicot personas datu apstrādi, piemērosim iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietosim visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Tavu personas datu drošību un privātumu.


Tavas tiesības


Tev ir tiesības pieprasīt mums informāciju par Taviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, tostarp, par personas datiem, kādi ir mūsu rīcībā, kā arī par to, kā mēs tos apstrādājam. Papildus tam Tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs Tavus personas datus labojam, precizējam, dzēšam, papildinām, izņemot, ja attiecīgo personas datu vai to apstrādes veids un būtība, kā arī likums to nepieļauj. 


Tāpat Tev ir tiesības jebkurā brīdī mūsu interneta vietnē (tieši vai uzklikšķinot uz saites saņemtajā e-pastā) vai sazinoties ar mums atteikties mūsu jaunumu, ziņu vai citas informācijas saņemšanas e-pastā.


Tiecoties novērst citu personu ļaunprātīgu rīcību ar Taviem personas datiem, iepriekš minētos lūgumus mēs varam izpildīt tikai, ja varam pārliecināties par Tavu identitāti (piemēram, saņemot Tevis parakstītu lūgumu).


Gadījumā, ja Tev ir jautājumi par Tavu personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums e-pastā info@dzivniekubriviba.lv. Tev ir tiesības arī vērsties ar iesniegumu personas datu aizsardzības iestādē.